W naszym Ośrodku oferujemy koniom najlepsze warunki utrzymania – duże przestronne boksy na zimne noce oraz korzystanie z wybiegów w dzień w sezonie zimowym i całodobowe przebywanie na pastwiskach w sezonie letnim (ponad 10 ha). Na co dzień zapewniamy opiekę zootechniczną oraz stały kontakt z lekarzem weterynarii oraz podkuwaczem (leczenie, zabiegi weterynaryjne: odrobaczanie, szczepienie oraz rozczyszczanie i kucie - za dodatkową opłatą). 

 

Cena wynosi 450 PLN/mies.