W naszym Ośrodku mamy bardzo bogatą ofertę imprez okolicznościowych – razem obchodzimy święta kalendarzowe m.in. Boże Narodzenie i Wielkanoc, Nowy Rok, Mikołajki, Andrzejki, Noc Świętojańską. 

    Dodatkowo organizujemy imprezy typowo jeździeckie takie jak „wewnętrzne zawody” WKKR - Wszechstronny Konkurs Konia Rajdowego (do wglądu Regulamin WKKR z 2011 r.), wspólną zabawę z okazji św. Huberta

Są to okazje do integracji naszego środowiska jeździeckiego, lepszego poznania się i oczywiście wspólnej dobrej zabawy. 

     Obok imprez w naszym Ośrodku prowadzony jest szereg szkoleń propagujących turystykę jeździecką kwalifikowaną, motywujących naszych jeźdźców i umożliwiających im pogłębianie wiedzy i podnoszenie umiejętności. 
Już dwukrotnie przeprowadzony został dla dzieci, młodzieży i dorosłych kurs na Popularną Odznakę Turystyki Jeździeckiej. Można też z nami zdobywać kolejne stopnie – Odznakę Brązową, Srebrną i Złotą. Odznaki zdobywane są według Regulaminu Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK.
W tym roku w kwietniu już po raz drugi odbędzie się u nas Kurs na Przodowników Turystyki Jeździeckiej (pierwszy taki kurs miał miejsce w roku 2008) , który organizowany jest we współpracy z Komisją Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK (Regulamin Przodowników Turystyki Jeździeckiej I stopnia).

     Informacje o terminach, zakresie tematycznym, planowanym przebiegu i koszcie uczestnictwa w imprezach i szkoleniach organizowanych przez Ośrodek podane są z wyprzedzeniem w zakładce WYDARZENIA oraz na tablicy ogłoszeń, która znajduje się w stajni a także przekazywane są na zajęciach.